wtorek, 21 października 2014

Podczas ostatniego apelu porządkowego wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali poinformowani o nowych zasadach bezpieczeństwa w szkole. Dla przypomnienia i utrwalenia zamieszczam je w tym miejscu, żeby każdy mógł zajrzeć i zapamiętać :)

10 kroków bezpieczeństwa w szkole

 1.  Uczniowie dojeżdżający przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu
     przebywają  w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela.
2.  Po pierwszym dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się pod klasą
    i czekają na nauczyciela.


3. W czasie przerw nie wolno biegać po korytarzach, schodach i zachowywać się
    w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu.
 
4.  Zabrania się krzyczenia podczas przerw i w czasie trwania sygnału dzwonka.

5.  Po schodach poruszamy się prawą stroną zgodnie z oznaczeniami kierunku ruchu
    (piktogramami), nie tarasujemy przejścia i nie przepychamy się.


6.  Zabrania się przebywania w czasie przerw w łazienkach, gdy nie jest to związane
    z czynnościami fizjologiczno-higienicznymi.


7.  Zabrania się wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły.

8.  Uczniowie muszą wykonywać w czasie przerw polecenia nauczyciela dyżurującego
    oraz powiadamiać go o sytuacjach konfliktowych zaistniałych w czasie przerw.


9.  Podczas przerw uczniowie przebywający na zewnątrz organizują sobie czas w taki
    sposób, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać w zabawach i w odpoczynku
,
    z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.


10.  Po przerwie uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem B (od strony sali
      gimnastycznej), natomiast uczniowie klas IV-VI wejściem A (od strony stołówki).


                                                                                                 Miłej lektury :) AT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz