wtorek, 16 lutego 2016

Wskazówki dla rodziców

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:
Drogi Rodzicu!
- nie mów źle o szkole i nauczycielach przy dziecku,
- problemy szkolne dziecka rozwiązuj zachowując drogę służbową:
a) kontakt z wychowawcą lub nauczycielem uczącym, b)pedagogiem szkolnym,
c) dyrektorem.
Jak pomóc dziecku?
1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z wyraźnie zaznaczonymi numerami sal.
2. We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących je nauczycieli
3. Powiadom wychowawcę o szczególnych zaleceniach wobec dziecka ( np. ze względu na stan zdrowia).
4. Od początku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało, co ma zadane- pisemnie i ustnie;
5. Nie utożsamiaj dziecka z oceną. Zwracaj raczej uwagę na umiejętności zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej; radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
6. Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane.
 7. Chwal dziecko za postępy- nie za oceny.
8. Pozwalaj na wspólne z kolegami odrabianie lekcji, ale kontroluj je.
9. Pozwól na odrabianie lekcji zaczynając od tych przedmiotów, które lubi.
10. Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój oraz odpowiednie miejsce do nauki.
11. Pomóż mu w organizacji czasu wolnego- nuda to największy wróg.
12. Współpracuj z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Twoje dziecko
13. Korzystaj z oferowanej Ci przez nauczycieli, pedagoga pomocy.
16. Interesuj się postępami dziecka w nauce i zachowaniu przychodząc na konsultacje i zebrania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz