wtorek, 9 września 2014

Obowiązki uczniaDo obowiązków uczniów należy:
 • dbałość o dobre imię szkoły, o tworzenie i wzbogacanie jej tradycji,
 • systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych
  i innych formach życia szkoły,
 • przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły,
 • poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy i chuligaństwa,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji,
 • odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
 • dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
 • dbałość o ład, porządek i dyscyplinę,
 • przeciwdziałanie wszelkim aktom dewastacji i wandalizmu,
 • ochrona przyrody i dbałość o otoczenie szkoły; naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody;
 • noszenie jednolitego stroju uczniowskiego;
 • strój galowy w czasie akademii i uroczystości szkolnych (biała lub jasna bluzka albo sweter, ciemne spodnie lub spódnica);
 • przygotowanie do odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji;
 • niepalenie papierosów, niepicie alkoholu, nieużywanie narkotyków
  i innych środków odurzających;
 • noszenie zeszytu kontaktów z rodzicami i okazywanie go na każde żądanie nauczyciela;
 • okazywanie usprawiedliwienia za dni nieobecności pierwszego dnia po powrocie do szkoły;
 • zmienianie wierzchniego okrycia oraz składanie go w szatni;
 • zmienianie stroju gimnastycznego po zajęciach wychowania fizycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz